Tietoa hankkeesta

Karjalan kieli on kotoperäinen vähemmistökieli, jota on puhuttu Suomessa aivan yhtä kauan kuin suomeakin. Sotien jälkeen karjalankielisten karjalaisten tarina yritettiin vaientaa monin tavoin. Karjalan kielen puhujat haluttiin sulauttaa suomenkielisiin, ja karjalan kielen väitettiin olevan vain yksi suomen murteista. Karjalan kielen käyttö kouluissa kiellettiin, ja karjalankieliset kohtasivat monenlaista vieroksuntaa ja vähättelyä. Kieli ei enää siirtynyt luonnollisesti vanhemmilta sukupolvilta nuoremmille, eikä moni lapsi saanut enää oppia karjalaa kotona saati kodin ulkopuolella.

Vaiennuspyrkimyksistä huolimatta karjalan kieli ei kadonnut Suomesta. Uusimpien tutkimusten mukaan karjalan kieltä hyvin taitavia on nykyään Suomessa jopa 11 000 ja kieliyhteisön jäseniä kaikkiaan noin 30 000. Karjalaa siis puhutaan Suomessa yhä paljon. Maailmalta tunnetaan monia rohkaisevia esimerkkejä jo kadotetun tai katoamaisillaan olevan kielen elvytyksestä ja uudelleen oppimisesta. Karjalan kielen elvytys on vielä täysin mahdollista ja realistista.

Karjalan Kielen Seura on uurastanut jo vuosikymmenten ajan Suomen karjalaisyhteisön hyväksi. Seura pyrkii tuomaan karjalaisyhteisön yhteiskunnallisesti näkyväksi sekä säilyttämään ja kehittämään karjalan kieltä ja karjalaista kulttuuria. Vuonna 2009 karjalan kielen asema ja merkitys tunnustettiin Suomessa vihdoin myös virallisesti. Karjalan kieli lisättiin tuolloin niiden kielten joukkoon, joiden tilanteesta Suomella on velvollisuus raportoida Euroopan neuvostolle.

Suomen perustuslakiin (§17) on kirjattu, että jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Karjalan kielen avulla voimme tuntea kuuluvamme karjalaiseen kulttuuriimme ja yhteisöömme. Oma karjalan kieli on ajattelun, tunteiden ja muistojen kieli. Se säilyttää karjalaista kulttuuriperintöä ja vahvistaa karjalaista identiteettiä. Karjalan kielen taitoa voi kehittää koko elinikänsä.

Vuonna 2017 Karjalan Kielen Seura aloitti eduskunnan myöntämän elvytysrahan turvin karjalan kielen ja kulttuurin elvytyshankkeen valmistelutyöt. Varsinainen elvytyshanke pääsi käynnistymään maaliskuun 2018 alussa.

Tämä sivusto tarjoaa tietoa karjalan elvytyksestä sekä käytännön ohjeita kaikille, jotka ovat halukkaita liittymään mukaan hankkeeseen. Sivusto on suunnattu karjalaisperheille, karjalaisseurojen jäsenille ja aktiiveille, maahanmuuttajakarjalaisille, karjalan kielen opiskelijoille, opettajille ja varhaiskasvattajille, poliitikoille, kuntien päätöksentekijöille sekä kaikille, joiden sydän sykkii karjalaksi. Sivustolla esitellään erilaisia toimintamuotoja, jotka jokainen voi ottaa käyttöön omassa yhteisössään. Tervetuloa mukaan!

Otamme mielellämme vastaan hyviä kielenelvytykseen liittyviä ideoita. Yhteyttä voi ottaa joko projektin koordinaattoriin Heini Karjalaiseen tai seuran sihteeriin Pertti Lampeen.

Yhteystiedot:
Koordinaattori Heini Karjalainen: puh. 044 989 9544, s-posti heini.karjalainen@karjal.fi
Karjalan Kielen Seuran sihteeri Pertti Lampi: puh. 0400 246 266, s-posti pertti.lampi@gmail.com