Karjalan kielen lautakunta perustettu

Karjalan kielen lautakunta aloitti työskentelynsä 1. marraskuuta 2018 Helsingissä pidetyssä ensimmäisessä kokouksessaan. Lautakunta perustettiin aiemmin samana vuonna osana valtakunnallista karjalan kielen ja kulttuurin elvytysohjelmaa, jota koordinoi Karjalan Kielen Seura. Lautakunnalla on tärkeä rooli karjalan kielen elvytyksen ja kehittämisen tukemisessa.

Karjalan kielen lautakunnan tehtävänä on toimia karjalan kielen asiantuntijaelimenä Suomessa ja välittää tietoa karjalan kielestä, sen puhujista ja eri murteista Suomessa. Lautakunta antaa kirjallista kielenkäyttöä, kielenhuoltoa ja terminologiaa koskevia yleisluonteisia tai periaatteellisia suosituksia.

Karjalan kielen lautakunta koostuu karjalan kielen asiantuntijoista. Lautakunnan puheenjohtajaksi valittiin arkkipiispa Leo ja varapuheenjohtajaksi professori Vesa Koivisto. Muita jäseniä ovat professori Anneli Sarhimaa, professori Helka Riionheimo, emeritusprofessori Martti Penttonen, erityisasiantuntijana toimiva professori Riho Grünthal, tutkija Olga Karlova sekä HuK Katerina Paalamo. Lautakunnan sihteereinä toimivat FT Heini Karjalainen ja tutkija Natalia Giloeva. Lautakunnan jäsenille ei makseta erilliskorvausta työskentelystä.


Kuva: Britta Hellenurm

Karjalan kielen lautakunta aloittaa työnsä tilanteessa, jossa normitettuja karjalan varieteetteja on 3–5. Nämä ovat käytössä molemmin puolin rajaa. Lautakunta on tietoinen ja ottaa toiminnassaan huomioon ylirajaisuuden kontekstin. Karjalan kielen lautakunta ei pyri luomaan yhtenäiskieltä vaan suhtautuu sallivasti kielellisen ilmaisun rikkauteen ja kielen variaatioon. Toiminnassaan Karjalan kielen lautakunta ottaa tasapuolisesti huomioon Suomessa käytettävät karjalan kielen varieteetit ja palvelee niitä kaikkia. Ensisijaiset yhteistyökumppanit ovat institutionaalisia kielten asiantuntijaelimiä (kielilautakunnat, kielineuvostot) Suomessa ja ulkomailla. Yksi keskeisistä yhteistyökumppaneista on Karjalan tasavallan karjalan kielen termistökomissio.

Karjalan kielen lautakunta jakaa vuosittain Karjalainen kieliteko -palkinnon. Palkinto myönnetään esimerkiksi viranomaisille ja yhteisöille, jotka ovat ansioituneet karjalankielisten palvelujen tai karjalan kielen aseman edistämiseksi tehdyssä työssä. Palkinto julkistetaan vuosittain karjalan kielen päivänä 27. marraskuuta.