Karjalan kielen lautakunta jakoi ensimmäisen Karjalainen kieliteko -palkinnon 27.11.2018

Karjalan kielen lautakunta on päättänyt jakaa ensimmäisen Karjalainen kieliteko -palkinnon. Palkinto julkistetaan vuosittain karjalan kielen päivänä 27. marraskuuta. Se myönnetään esimerkiksi viranomaisille ja yhteisöille, jotka ovat ansioituneet karjalan kielen aseman tai karjalankielisten palvelujen edistämiseksi tehdyssä työssä.

Vuoden 2018 Karjalainen kieliteko -palkinto on myönnetty kolmelle suomalaiselle puolueelle, jotka ovat ainoina ottaneet karjalan kielen puolueohjelmiinsa. Nämä puolueet ovat vasemmisto, vihreät ja perussuomalaiset.

Vasemmisto ehdottaa tavoiteohjelmassaan 2016–2019 seuraavaa:
Karjalan kielen asema on tunnustettava muiden vähemmistökielten rinnalla ja sen asema on kirjattava perustuslain 17. pykälän kolmanteen momenttiin. Lakimuutoksen ohella kielenelvytysohjelma on käynnistettävä.

Vihreiden tavoiteohjelmassa 2019–2023 esitetään seuraavaa:
Edistetään karjalankielisten kielellisiä oikeuksia. – – – Vahvistetaan karjalankielisten laillista asemaa ja elvytetään karjalan kieltä.

Perussuomalaisten tämänhetkisessä (2015) kielipoliittisessa ohjelmassa karjalan kieltä käsitellään muun muassa seuraavasti:
Perussuomalaiset suhtautuu myönteisesti saamelaiskielten ja karjalan kielen säilyttämiseen ja elvyttämiseen. Kielille tavoitellaan virallista asemaa niiden kotiseutualueilla. Kielen siirtymistä uudelle sukupolvelle tuetaan opetuksen avulla koko maassa.

Karjalan kielen lautakunta kävi luovuttamassa kunniakirjat palkinnonsaajille  eduskunnassa.