Karjalan kielen ja kulttuurin elvytyshanke käynnistetty

Karjalan Kielen Seura on käynnistänyt maaliskuun 2018 alussa karjalan kielen ja kulttuurin elvytysohjelman. Hanke toteutetaan eduskunnan myöntämän määrärahan turvin.

Vuoden 2018 hankkeessa on runsaasti toimintaa eri puolilla Suomea. Vuoden tärkein projekti on karjalan kielen kouluopetuksen käynnistäminen sekä opetuksen kehittäminen nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Kouluopetuksessa käytetään paikallisten opettajien lisäksi myös etäopetusta ja kiertäviä opettajia. Nämä voivat opettaa koulujen lisäksi myös kotona, iltapäiväkerhoissa ja vapaa-ajan kerhoissa.

Kouluopetuksen lisäksi seura tukee lasten kielenoppimista monilla muillakin keinoin. Mikäli alueella ei asu riittävästi karjalaisperheitä opetusryhmän perustamiseksi, perheiden lapsille pyritään järjestämään koti- tai etäopetusta. Seuran tavoitteena on perustaa karjalan kielen ja kulttuurin opetusryhmiä myös päiväkoteihin. Vanhemmat ja paikallisyhdistykset voivat itsekin järjestää iltaisin tai lauantaisin toimivia kielikerhoja ja muskareita. Paikalliskirjastojen tiloissa toimivien lukumentorien satutunteja saavat tulla kuulemaan niin nuoret kuin vanhatkin. Lukumentoritoiminnan voi kuka tahansa laittaa alulle omassa kotikunnassaan, mutta seurakin auttaa mielellään toiminnan käynnistämisessä.

Karjalan Kielen Seura tukee myös aikuisten kielenoppimista monin tavoin. Tavoitteena on luoda lisää karjalan kielen kerhoja esimerkiksi ortodoksisen seurakunnan yhteyteen. Seura auttaa myös paikallisia karjalaisyhdistyksiä aikuisten kerhojen organisoinnissa. Kielitaitoisia ja aloittelevia kielenpuhujia yhdistetään niin sanottujen mestari–kisälli-parien avulla. Vanhimpia seniorikarjalaisiakaan ei ole unohdettu, sillä hoitolaitoksiin perustetaan omia keskustelukerhoja. Erilaiset taidevierailut piristävät seniorikarjalaisten arkea laitoksissa ja kodeissa. Vireillä on myös ystävätoimintaa eri karjalaissukupolvien välille. Karjalaislapset ja -seniorit saavat kohdata toisiaan muun muassa Buaban perti -tapahtumissa.

Elvytystoimintaa varten tuotetaan monenlaisia julkaisuja erityisesti ortodoksisten seurakuntien jäsenten käyttöön, onhan suurin osa ortodoksisen kirkon jäsenistä identiteetiltään karjalaisia. Luvassa on monia tietokirjoja, karjalankielistä kaunokirjallisuutta, äänikirjoja, uusia Muumi-kirjoja sekä peruskoulun karjalan kielen oppikirjan tehtäväosio. Seura julkaisee ohjeita ja vinkkejä kielenelvytykseen sekä verkossa että painettuina kirjasina. Omat tukimateriaalinsa tulevat saamaan niin karjalaisperheet, paikallisseurat ja -kerhot kuin karjalan kielen opettajatkin. Sähköiset materiaalit kuten ohjevihot ja uudet oppimateriaalit julkaistaan seuran uudessa avoimessa verkkokirjastossa, jonka osoite on www.karjal.fi/avoinkirjasto.

Seura tuottaa kirjallisuuden lisäksi muutakin nykyaikaista, karjalaisten taiteilijoiden tekemää taidetta. Valmistumassa on muun muassa monitaiteellinen levytysprojekti Runoloi. Luvassa on myös karjalaista sarjakuvataidetta, videoita ja kulttuuritapahtumia. Nurmeksen Bomban karjalaiskylän Solovei (Satakieli) -keskuksen toiminta käynnistyy keväällä 2018. Keskuksessa järjestetään karjalan kielen ja kulttuurin opetusta aikuisille sekä monipuolista karjalaista taidetoimintaa.

Projektin tärkeimpiä tehtäviä on tiedotustoiminnan tehostaminen karjalaisten keskuudessa sekä suureen yleisöön päin. Seura pyrkii tavoittamaan myös uusia kohderyhmiä kuten karjalaisjärjestöjen ja seurakuntien toiminnan ulkopuolella olevia karjalaisia sekä maahanmuuttajakarjalaisia.

Hankkeessa työskentelee yksi kokopäiväinen työntekijä, koordinaattori Heini Karjalainen. Hanke työllistää nyt ja tulevaisuudessa myös freelancereita, esimerkiksi opiskelijoita sekä jo valmistuneita opettajia ja tutkijoita. Karjalan kielen ja kulttuurin elvytys vaatii kuitenkin toteutuakseen karjalaisyhteisön omaa aktiivisuutta sekä lukuisten vapaaehtoisten työtä ja ponnistuksia. Karjalan Kielen Seura kutsuukin hankkeeseen lämpimästi tervetulleeksi kielestä ja sen elvytyksestä innostuneet karjalaisseurojen jäsenet, karjalaisperheet, kansalaisopistojen ja yliopistojen opiskelijat, opettajat, tutkijat, poliitikot, kuntapäättäjät sekä kaikki, joiden sydän sykkii karjalaksi!

Otamme mielellämme vastaan hyviä kielenelvytykseen liittyviä ideoita. Yhteyttä voi ottaa joko projektin koordinaattori Heini Karjalaiseen tai seuran sihteeri Pertti Lampeen.
Yhteystiedot:
Koordinaattori Heini Karjalainen: puh. 044 989 9544, s-posti heini.karjalainen@karjal.fi
Karjalan Kielen Seuran sihteeri Pertti Lampi: puh. 0400 246 266, s-posti pertti.lampi@gmail.com